சி.எம்.ஐ சபையின் ஆன்மீக ஆற்றும் மற்றும் புதுப்பிக்கும் இல்லம் @ தருமபுரி சோகத்தூரில்


கத்தோலிக்கத் திருச்சபைக்கு ஆற்றும் சேவையில், 12ஆம் வருடத்தில்...

2019 ஜனவரிக்குப் பிறகு, தியானங்களில் பதிவு செய்யப்பட்ட சாட்சியங்கள் பதிவேற்றப்படவில்லை.

அதற்கு முந்தைய தியானங்களின் சாட்சியங்களை காண, அவற்றின் லிங்க்கை க்ளிக் செய்க.