சி.எம்.ஐ சபையின் ஆன்மீக ஆற்றும் மற்றும் புதுப்பிக்கும் இல்லம் @ தருமபுரி சோகத்தூரில்


கத்தோலிக்கத் திருச்சபைக்கு ஆற்றும் சேவையில், 12ஆம் வருடத்தில்...தியானங்களில் பங்கு பெற்றவர்களின் குரூப் ஃபோட்டோக்களை காண, அவற்றின் லிங்க்கை க்ளிக் செய்க.